Ilmu Tauhid

Cahaya Tauhid

Ahlussunah Wal Jama’ah

اهل السنة والجماعة

HUKUM AKAL ( Nur At-Tauhid )

قال سيدي الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى :

لحكم العقلي ثلاثة أقسام وجوب واستحالة وجواز.

فالواجب العقلي ما لا يتصور في العقل عدمه

والمستحيل العقلي ما لا يتصور في العقل وجوده.والجائز العقلي ما يتصور في العقل وجوده تارة وعدمه تارة

وكل واحد من الأقسام الثلاثة إما وأما نظري.

فالواجب الضروري ما لا يحتاج في معرفته إلى فكر وتأمل ككون الجرم متحيزا أي شاغلا للفراغ وأن الواحد نصف الإثنين. والنظري ما يعرف بالتأمل كتنزه الله عن المكان.

والمستحيل الضروري كخلو الجسم عن الحركة والسكون معا. ومثال المستحيل النظري كون الله تعالى جرما يأخذ قدرا من الفراغ.

والجائز الضروري كاتصاف الجرم بخصوص الحركة مثلا فإن العقل يدرك ابتداء من دون تفكر ونظر صحة وجودها للجسم وعدمها. ومثال الجائز النظري تعذيب المطيع الذي لم يعص فإن العقل يجيزه بالنظر لذاته ولكن يحيله لوعده الله له بالإنجاز من عذابه.

:

Syarah :

Telah berkata Sayidiy Syeih Abdullah biin Muhammad Al _Harariy Al' Abdari :

Bahwasanya apapun yang di temukan oleh akal (hukum akal) ,itu tidak keluar dari tiga sifat.Yakni Adakalanya Wajib, Mustahi, atau Jaiz.

* Wajib secara akal Adalah perkara yang tidak di benarkan oleh akal tiadanya.Artinya akal hanya membenarkan adanya atau tetapnya.
* Mustahil menurut akal adalah perkara yang tidak di benarkan oleh akal akan adanya. artinya akal hanya membenarkan tiadanya atau nafinya.
* Jaiz menurut akal adalah perkara yang di benarkan oleh akal adanya dan tiadanya. Secara bergantian . Tidak secara bersamaan,ada dan tiada kalau demikian (bersaamaan) maka masuk dalam katagori Mustahil akal.

Masing- masing dari tiga sifat hukum akal itu di bagi dua.Ya'ni,adakalanya dloruriy adakalanya Nadzori.

* wajib Dloruriy : Perkara yang di temukan oleh akal tanpa melalui berfikir dan pembuktian dalil Misalnya,benda menempati ruang dimensi secukupnya.Manusia menempati ruang secukupnya manusia itu sendiri (dzatnya). Batu menempati ruang secukupnya . air menepati ruang secukupnya dan lain sebagainya. Artinya kalau kita duduk di atas kursi maka tempat kita bukan pada kursi akan tetapi ruang dimensi seukuran dzat badan kita. Begitu juga kursinya. keduanya menempati ruangnya masing. Ini adalah contoh Wajib Akli doruriy.
* Wajib Nadzori : adalah perkara yang ditemukan wajibnya oleh akal melalui proses berfikir dan pembuktian dalil secara akal. Contoh sucinya (tiadanya)tempat bagi allah ta'ala maka akal menmukan wajibnya setalah melalui proses berfikir dan pembuktian dalil akal. Baik secara ijmal ataupun tafshil.
* Mustahil Dloruriy :Adalah siatu perkara yang di temukan mustahilnya oleh akal tanpa melalui berfikir sebagaimana contoh Benda tidak bergerak dan diam secara bersamaan.
* Mustahil nadzori adalh yang ditemukan mustahilnya melalui proses berfikir sebagimana mengetahui mustailnya Allah ta'ala berrsifat benda,naik atau turun , duduk,berdiri , wajah dan lain sebagainya dari persamaan dengan perkara yang baru. AKal tidak secara tiba - tiba memustahilkan sebelum melalui berfikir dan melihat beberapa dalil akli.
* Jaiz Dloruri :adalah perkara yang ditemukan bolehnya oleh akal tanpa melalui proses berfikir sebagaimana benda bergerak. akal mengesahkan tiadanya bergerak pada benda tersebut tanpa di dahului dengan proses pembuktian berfikir.
* Jaiz nadzori : adalah perkara yang di temukan kebolehanya, melalui proses pemikiran,artinya dibutuhkan pemikiran dalil akli yang menunjukan kebolehanya.Misalnya, di siksanya seorang mukmin yang ta'at. Maka itu kalau di niisbatkan pada allah ta'ala adalah jaiz. Akan tetapi setelah akal melihat dalil syara'., maka akal menemukan mustahil hal itu terjadi karena janji allah subahanhu wa ta'ala terhadap keselamatan orang yang ta'aat lepadaNya. Berfikirlah..!

Mudah-mudahan Allah ta'ala memberi pertolongan kepada kita untuk muwafaqoh dengan hukum akal dan Syara'. Amiiin Ya robbal A'lamiin Bi jaahil Musthofa Muhammdin Sallallahu Alaihi Wasallam.

http://naamyesss.blogspot.com/2010_09_26_archive.html